Introductie

fma biedt diensten aan zoals verder uitgelegd op onze websites (‘diensten’). fma heeft een hoog ambitieniveau waar het gaat om kwaliteit van deze diensten. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van de privacy en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geldt voor klanten, bezoekers van de fma websites (fmanederland.nl, fmabelgium.be, fmadigital.eu, fmagermany.de) en voor personen die zich hebben aangemeld voor informatie die fma periodiek stuurt zoals onze e-mailservice.

Voor dit Privacy Statement is een klant: een organisatie die fma inschakelt voor het uitvoeren van diensten;

Waarom en hoe verzamelt fma persoonsgegevens

Voor onze diensten aan klanten en kandidaten is het noodzakelijk om persoonlijke informatie over individuen te verzamelen, bijv. voor het invullen van een vacature van een klant.

Wat voor persoonsgegevens gebruikt fma

klant: fma gebruikt bedrijfs- en contactinformatie zoals naam, e-mail, functie, telefoonnummer. Daarnaast gebruikt fma ook informatie die een klant verschaft zoals bijv. Gespreksverslagen of contactpersonenlijst met persoonlijke gegevens

Gebruik van persoonsgegevens

fma verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: klanten: klantinformatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst met fma en de gerechtvaardigde belangen van fma zoals relatiebeheer en marketing. Voor onderzoek dat een klant wil laten uitvoeren. fma kan hiervoor een beperkte set persoonlijke informatie gebruiken, zoals bijv. functie en sector. Het analyseren of verbeteren van onze diensten, bijv. het verzoek om een online enquête in te vullen.

Om de geschiktheid van een kandidaat beter te kunnen beoordelen, gebruikt fma voor het uitvoeren van de diensten in sommige gevallen informatie over en van de referent.

E-mailservice en communicatie

Wanneer een bezoeker, klant of kandidaat zich aanmeldt voor onze e-mailservice of andere onlinecommunicatie, verwerken wij naam en e-mailadres.

Afmelden voor deze berichten kan altijd door te klikken op de knop afmelden in elk bericht.

Bewaartermijn

fma verwerkt persoonlijke informatie voor zo lang als nodig is om de diensten te kunnen leveren en de bovengenoemde doelen te bereiken. Na afloop van deze periode wordt de persoonlijke informatie verwijderd of geanonimiseerd.

Rechten: inzage, correctie, dataportabiliteit, bezwaar, verwijdering en klachten

Een kandidaat, klant of referent is niet verplicht om persoonlijke informatie te geven aan fma. Dit kan wel betekenen dat fma de diensten niet kan uitvoeren.

Toestemming die gegeven wordt, kan op elk moment worden ingetrokken. Ook kan fma gevraagd worden te stoppen met het verwerken van persoonsgegevens. Een kandidaat, klant of referent mag altijd weten welke persoonlijke informatie fma bewaart. Hij kan om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen, verzoeken om data portabiliteit van gegevens, bezwaar aantekenen tegen verwerking door fma of verwijdering van gegevens vragen. Daartoe kan een verzoek worden ingediend via geert@fmabelgium.be. Een verzoek wordt binnen 2 weken behandeld.

Eventuele klachten over hoe fma persoonlijke informatie gebruikt, kunnen ook naar dit adres gestuurd worden. Mocht een klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens benaderd worden via deze link.

Opslag en beveiliging

Persoonlijke informatie wordt opgeslagen met verschillende applicaties die fma bedrijfsmatig gebruikt. Deze data wordt opgeslagen binnen de EU. De applicaties van fma worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie van kandidaten zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies of onbedoeld gebruik.

Derde partijen

fma schakelt voor haar dienstverlening in sommige gevallen externe dienstverleners in die persoonlijke informatie van kandidaten en klanten ontvangen. Denk aan externe leveranciers van fma voor bijv. kantoorautomatisering, opslag, e-mail en telefoniediensten. Deze externe partijen mogen contractueel de persoonlijke informatie alleen gebruiken voor die reden, ze moeten die geheimhouden en het is ze niet toegestaan persoonlijke informatie zelfstandig te gebruiken of door te geven.

Algemeen/website

fma blijft graag op de hoogte van het aantal website bezoekers. Daarbij is de identiteit van de bezoekers niet van belang. Er wordt daarom geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wel wordt bepaalde informatie geanonimiseerd bijgehouden en bewaard: het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Daarvoor gebruiken de sites van fma cookies. Lees hier wat cookies zijn.

Wijzigingen

fma kan dit Privacy Statement periodiek wijzigen. fma spant zich in om klanten hierover te informeren.