“Het audit werk van fma heeft mijn media agentschap én mijn eigen marketingafdeling op scherp gezet.
Een uitstekende zaak voor iedereen”
(fmcg-marketingdirecteur, 2013)

Uw kritische media- en marketingpartner

Financial assessment

Als kleur van de hoop kan groen ons stabiliteit en richting geven, en meer geloof schenken.

De beste garantie om de harmonie (terug) te vinden in de relatie met uw media- of marketingbureau, is een fma-assessment. Processen, contracten, condities, facturen,… worden geanalyseerd, gecontroleerd en van commentaar voorzien.
Een fma-assessment gebeurt in een constructieve sfeer mét respect voor alle partijen en met het oog op een optimalere relatie tussen adverteerder en bureau erna.

Agency management

Geel wijst op logica en intellect. Deze felle, expressieve kleur maakt ons blij en optimistisch. De kleur staat voor vrijheid van handelen en zijn.

Als het na een grondige analyse en de nodige inspanningen toch niet blijkt te lukken met uw mediabureau, dan moeten er weloverwogen keuzes gemaakt worden. fma is een betrouwbare partner met relevante ervaring die adverteerders de noodzakelijke insights kan bezorgen tijdens een pitch en begeleiding kan geven om te komen tot een stevige basis van een (ver)nieuw(d)e samenwerking.
Naast de pitchbegeleiding is fma ook de aangewezen business partner voor een adverteerder bij het uitwerken van een volledig en onderbouwd media- of marketingsamenwerkingscontract.
Maar ook voor coaching en training is fma een uitstekende referentie op de Belgische en Nederlandse markt.

Performance management

Blauw bevordert communicatie en zelfexpressie, en opent onze geest voor andere werkelijkheden. Ook trekt het ons uit de sleur van alledag.

Elke professionele relatie moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen, onderbouwd met een eerlijke, grondige en correcte evaluatie. Vertrouwen kun je niet opbouwen zonder iemand eerlijk te zeggen waar het anders en beter kan, waar de aandachtspunten liggen en welke objectieven en uitdagingen er zijn. fma heeft een model ontwikkeld waarbij de adverteerder in staat is om zijn mediapartner objectief en met kennis van zaken te beoordelen. Het model is de perfecte basis voor het bepalen en objectiveren van de bonus of de variabele vergoeding aan het mediabureau.

Click, Share & Join

some credentials

Alle fma klanten,  zonder uitzondering,  zijn referenties!

Historiek

In het voorjaar van 2009 startte Geert Debruyne fma op. Hij had toen zowat 4 jaar auditervaring bij Arthur Andersen en 8 jaar als CFO bij een mediabureau. In die tijd heeft zijn visie over hoe een media-audit dient te verlopen, duidelijk vorm gekregen. Het bedrijf dat hij in korte tijd opbouwde kent 4 stevige hoekstenen: objectiviteit, integriteit, confidentialiteit en professionalisme. Ze zijn heilig voor iedereen die bij fma werkt.
In 2014 werd fma in een nieuw kleedje gestopt en kreeg het het onderschrift ‘forging alliances’. Twee krachtige woorden die helemaal het dna van het bedrijf uitdrukken: fma werkt onafgebroken aan het smeden van banden tussen business partners en is daar sinds de opstart telkens in geslaagd.

Begin 2015 werd de structuur in Nederland verankerd door fma Nederland op te richten onder het management van Henk Plessius. Ook Henk komt uit de auditwereld, heeft iets meer dan 4 jaar auditervaring bij PriceWaterhouseCoopers en is daarna bijna 15 jaar CFO geweest van een van de grootste mediabureaus van Nederland. Geert en Henk delen hun passie voor media en marketing maar hebben ook dezelfde visie op de manier waarop een assessment dient te gebeuren. Nederland en België vormen één sterke partij met dezelfde visie en duidelijke waarden.

Een assessment is een oefening met als belangrijkste doel de relatie tussen partners verder te optimaliseren, forging marketing alliances.

Agency management streeft naar vernieuwde harmonieën, forging more alliances.

Performance management is het levende bewijs van fma’s visie dat sterke banden, betere samenwerkingen en dus betere resultaten teweeg brengen. forging management alliances.

fma's visie is zeer helder:

"fma streeft ernaar om de band tussen adverteerder en bureau sterker te maken door oplossingen aan te bieden en zo transparantie, duidelijkheid en wederzijds vertrouwen te creëren"

 

Waarom kiezen voor fma?

 • fma voert de assessments zeer grondig en gedetailleerd uit
  Bij ons geen PowerPointpresentatie met enkel de resultaten maar wel een uitgebreid rapport dat als een naslagwerk dient voor het hele marketingteam.
 • fma neemt alle media onder de loep en niet enkel tv.
  Meer zelfs, vandaag verschuift de focus meer en meer naar het internet. Zo krijgt het digitale, met bijvoorbeeld RTB, bij fma extra aandacht in de assessments.
 • fma werkt aan oplossingen, niet aan het uitvergroten van problemen.
  Na een assessment heb je als adverteerder antwoorden op je vragen en weet je wat nodig is om de banden sterker te maken met je bureau.
 • fma heeft de ervaring in huis, zowel financieel als marcom.
  Bij ons geen juniors of onwetende analisten die bij de adverteerder of bij het bureau hun opleiding gaan volgen.

Kiezen voor fma is kiezen voor kwaliteit en kennis!