Digital Ad Trust

Beste adverteerder,

Vandaag is officieel het Digital Ad Trust (DAT) gelanceerd in België (www.digitaladtrust.be). Het gaat om een initiatief van UBA en WE MEDIA waarbij Belgische websites een label kunnen krijgen als ze voldoen aan strenge regels inzake ‘brand safety’, ‘viewability’, ‘ad fraud’, ‘user experience’ en ‘data protection’. Het is een mijlpaal in de strijd voor meer veilige en transparante online-omgevingen waar jullie als adverteerder jullie reclameboodschap met een geruster gemoed kunnen brengen.

We zijn trots bij fma dat we aan deze belangrijke evolutie mogen meewerken! De founding fathers van Digital Ad Trust België: WE MEDIA en UBA hebben fma Digital eerst de feasibility study voor het label laten uitvoeren en vervolgens aangesteld als onafhankelijke auditor. Wij krijgen de cruciale rol om te controleren of de verschillende sites voldoen aan de 5 criteria en dus al dan niet het label verdienen. Het is voor ons bij fma de bevestiging van onze keuze om strategisch nog meer te focussen op het digitale medialuik. De markt erkent onze expertise ook meer en meer en daar zijn we zeer blij mee!

fma bestaat ondertussen ruim 10 jaar en we zijn naast een onmisbare kritische media auditor ook de enige neutrale lokale speler die de resultaten van jullie digitale investeringen ter discussie durft te stellen. Meer dan ooit gaan we de ingeslagen weg verder bewandelen, beste adverteerder. Zowel bij onze financiële media audits, als bij de pitch begeleidingen en bij het implementeren van ons KPI model of het uitzetten van een interim media-specialist, elke keer opnieuw creëren wij voor u die opvallende, zeer pragmatische en ondertussen sterk geapprecieerde meerwaarde.

Maar vandaag mogen we even trots zijn en u hopelijk met ons…
Bedankt voor jullie niet aflatende steun!

De pers heeft dit initiatief positief ontvangen; voor meer informatie klik hier

paul@fmadigital.eu

logo digital ad trust belgium