fma introduceert de media performance manager

De grote noodzaak vandaag aan media performance managers in heel veel bedrijven en de tanende aandacht voor de métier media binnen een ander deel van de bedrijven, in combinatie met de toenemende complexiteit, heeft fma doen beslissen om een pool samen te stellen van mpm’s (media performance manager) waar u beroep kunt op doen, volledig volgens eigen behoefte.
‘mpm’, zei u? Hoe werkt dat?

Vooreerst en met absolute stip volgens het DNA van fma: in totale onafhankelijkheid en met het primaire objectief om jullie, nog maar eens, transparantie en media inzichten te geven! mpm’s werken niet voor bureaus en onze bijstand heeft maar één belang: het uwe, beste adverteerder!! Geen conflict of interests, geen dubieus spagaat, niet met regies, niet met bureaus, niet met agentschappen, met niemand! Neen, enkel adverteerdersbelangen, wat maakt dat we inhoudelijker ook rechter voor de raap zijn dan eender wie en wat ervoor zorgt dat wij wél transparantie kunnen geven en durven claimen!

Op welke punten gaat de media performance manager u als marketeer kunnen helpen?
We hebben verschillende speerpunten gedefinieerd waar we met de mpm’s op inzetten: digital, pitch-transitie, media management, trainig & coaching, data, KPI’s & dashboarding.
Vanuit deze speerpunten, zijn er verschillende rollen gecreëerd voor verschillende mpm’s.
Een mpm is gespecialiseerd door zijn of haar ervaring en door extra specifieke training om op het hoogst mogelijke niveau zijn of haar rol te kunnen uitvoeren zodat u als adverteerder verzekerd bent van de beste kwaliteit!
Uiteraard zullen rollen evolueren of toegevoegd worden en het is niet de bedoeling om alles hier in detail te omschrijven maar om het concept toch voldoende duidelijk te maken, een paar voorbeelden. Vandaag zijn onder andere de volgende rollen concreet ingevuld en reeds actief bij fma:

-> een mpm als interne media persoon: met een hoop ervaring op zak, zowel bij agentschappen als bij klanten, zijn het deze fma-mensen die de interne media taken bij de adverteerder, deels of geheel op zich nemen. Als klant schakelt u de mpm in ter vervanging of als aanvulling, deels of geheel, sporadisch of continu in uw marketing of communicatiedepartement voor alles gelinkt aan media. Het kan daarbij gaan om projecten maar ook om day-to-day taken, als het maar media gerelateerd is.

-> een mpm als digitale trainer: deze mpm is de uitgesproken specialist om digitale trainingen te geven of om het digitale transitieverhaal te ondersteunen binnen de onderneming. Het kan een eenvoudig trainingsprogramma zijn of een complex gedetailleerd en specifiek uitgewerkte formule.

-> een mpm als transitiemanager: een gespecialiseerde mpm zorgt voor de perfecte transitie na een media-pitch. Hij of zij fungeert als een project manager en gebruikt niet alleen de ervaring maar ook documenten en tools om de transitie op alle vlakken vlot te laten gebeuren. Op die manier hoeft uw pitch niet op een nachtmerrie uit te draaien.

-> mpm als contractmanager: vanuit zijn of haar specifieke ervaring zal de mpm zorgen voor de correcte formulering, set-up en follow-up van uw contractuele afspraken. Niet de specifieke legal aspecten maar wel de specifieke media aspecten waar we te vaak een gebrek aan kennis merken bij de adverteerder.

Daarnaast zijn er op vandaag nog andere rollen gedefinieerd allemaal binnen de opgesomde speerpunten maar het is duidelijk dat dit een continu evoluerend menu is. Dat is ook net waar fma zich in onderscheidt: flexibiliteit. Als de nood zich voordoet, zoeken we een oplossing voor de adverteerder!

Let wel, het zijn niet de mpm’s die een audit (digitaal of financieel) uitvoeren. Het verschil zit hem in het feit dat de financiële media audit een periode fileert met de nadruk op de financiële aspecten, net als de fma digital performance audit (dpa), die volledig focust op de resultaten en optimalisatie van uw digitale media keuzes, daar waar de mpm echt wel een media specialist en adviseur pur sang is die ruimer en ad hoc allerlei media-problemen aanpakt. Hij of zij moet uw trusted media adviser worden zonder dat u er afhankelijk van wordt! Ook dat is belangrijk, beste adverteerder: u behoudt de controle over de vraag, aanpak én kosten! Er kan volgens verschillende facturatie principes gewerkt worden, gedurende kortere of langere tijd. Dat blijft volledig uw beslissing! Ook daar, zoals u weet, volgt fma uw vraag!

fma bestaat ondertussen eer dan 10 jaar en de opgedane ervaringen in combinatie met recente evoluties en noden die we vaststellen bij jullie, hebben geleid tot deze diversificatie. Meer dan ooit gaan we ons onderschrift “forging alliances” waarmaken! Wij staan voor echte onafhankelijkheid, neutraliteit en transparantie in alles we zeggen en doen! Met dit initiatief benadrukken we die principes nog meer dan vroeger. Bovendien moeten we in de bres durven springen voor de media-sector in zijn geheel en het media-beroep in het bijzonder. Niet alleen omdat er zoveel geld passeert maar ook om de plaats van “media as such” in de nieuwe eco-systemen een tastbare toegevoegde waarde te geven. Wij zijn alvast zeer enthousiast over de eerste resultaten van de huidige media performance managers! En een deel van uw collega’s ook al, beste adverteerder!

We zullen u op regelmatige basis op de hoogte houden van de nieuwe rollen en van belangrijke evoluties! Mochten er nu al vragen zijn, aarzel zeker niet om ons te contacteren!
geert@fmabelgium.be
+32(0)495 25 25 28