Digitale Media Auditing. Nut en noodzaak

Alweer zes jaar geleden vestigde de ANA in een baanbrekend rapport de aandacht op het ontbreken van transparantie in de toeleveringsketen van de media. Was het binnen de branche nog een publiek geheim, ook bij adverteerders werd het toen een belangrijk aandachtspunt. Wat is er vervolgens gebeurd?

Er iets aan doen, bleek nog niet zo gemakkelijk. Want het is niet eenvoudig om je als adverteerder een weg te banen in de mediawereld. Veranderingen gaan snel en er zijn – zeker in het digitaliserende Nederland – steeds meer bureau gerelateerde advertentietechnologie-partijen (Adtech) en externe leveranciers betrokken bij het uitvoeren van campagnes.

Gevolg is dat afgesloten contracten tussen adverteerders en mediabureaus regelmatig bijgewerkt moeten worden. Dat er ook regelmatig gecheckt moet worden of het mediabureau zich aan de overeengekomen voorwaarden houdt, zodat zij in uw belang als adverteerder blijven handelen.

Wat blijkt: ruim 40% van de mediacontracten is 4 jaar of ouder. In het licht van de zich snel ontwikkelende digitale communicatie is dat voor adverteerders een zeer ongewenste situatie.

Contract grafiek

Misschien denkt u: fma preekt voor eigen parochie. Ja en nee. Want het mes snijdt hier aan twee kanten.

Het kan niet zo zijn dat er na maandenlang pitchen en noeste onderhandelingen een media inkoopcontract tot stand komt, dat vervolgens voor jaren de la ingaat.

Maar we begrijpen het wel.

Want als adverteerder is het vrijwel onmogelijk om op de hoogte te blijven. Om processen en activiteiten van mediabureaus te doorgronden, inclusief het ecosysteem van Adtech.

Maar let wel:

Het gebrek aan inzicht in het efficiënt en effectief werken van uw mediabureau kan een behoorlijke impact hebben op uw mediakosten. Zeker bij grotere advertentiebudgetten betekent een paar procentpunten al snel een behoorlijk bedrag in euro’s. Dat beïnvloedt direct het rendement van uw inspanningen als adverteerder.

Daarom is het zo belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de kortingsstructuur, inventory media, Nog te Ontvangen (NtO) niet gefactureerde (maar wel door u betaalde) media door publishers, adtech fees enzovoorts. U moet weten hoe uw mediabureau de media heeft ingekocht, welke partijen hierbij betrokken zijn, wat de digitale deals zijn, hoe de digitale practices werken en wat de vastgelegde servicelevel overeenkomsten zijn.

Maar hoe doet u dat?

Misschien heeft u zelf een ervaren team van digitale experts, die de prestaties van uw mediabureau kan toetsen. In de praktijk schiet dat er vaak bij in. Alternatief is om deze periodieke toetsing via een digitale media audit te uit te besteden aan een specialist, zoals fma.

Bij fma hanteren we twee  motto’s

  1. Forging alliances: het optimaliseren van de samenwerking tussen adverteerder en mediabureau
  2. Trust but verify: vertrouw uw mediabureau maar controleer haar prestaties

Wij, fma, checken voor u of u krijgt wat er met het mediabureau is afgesproken. Als experts analyseren we de activiteiten van het bureau en brengen we een verslag uit, inclusief een advies. Het gevolg is veelal een betere mediaprestatie en een nauwere band met uw mediabureau.

Stel uzelf de volgende vragen:

  • Is het jaren geleden dat u uw verbintenis met uw mediabureau heeft beoordeeld?
  • Heeft u onvoldoende inzicht in het beheer van uw mediabudgetten?
  • Wilt u zeker weten dat uw mediabureau volgens de best practices acteert?
  • Ontbreekt het inzicht of uw mediabureau de media exposure realiseert zoals beloofd?

Als u een van deze vragen met ‘ja’ beantwoordt, neem dan vrijblijvend contact met ons op.