Waar is de mediamanager?

79% adverteerders ontevreden over mediaprestaties

Dat er immense bedragen worden besteed in media, verbaast u niet. Wat wel verbaast is dat bijna acht (!) van tien adverteerders vinden dat de accountability van hun media-inzet ondermaats is (ID Comms). Een alarmerende conclusie.

Oorzaken zouden vooral liggen in onvoldoende kennis en budget. Het is nu toch echt tijd dat adverteerders hierin stappen ondernemen. Die overtuiging lijkt inmiddels voet aan de grond te krijgen. In hetzelfde onderzoek geeft namelijk 73% van benaderde adverteerders aan dat adverteerders een Chief Media Officer zouden moeten inschakelen. Helemaal in lijn met de conclusie uit het hier al eens eerder aangehaalde ANA’s Media Transparency Study uit 2016: adverteerders moeten de verantwoordelijkheid nemen voor intern mediabeheer en de governance-processen die zorgen voor prestaties, mediaverantwoordelijkheid en transparantie in de samenwerking tussen adverteerder en mediabureau.

Investeren in mediakennis is noodzaak

Mediamanager bewaakt kwaliteit mediakanalen
Het medialandschap ontwikkelt zich in een rap tempo en de mogelijkheden voor adverteerders groeien sterk, in combinatie met allerlei dataprivacy-perikelen. Denk aan Connected TV, Amazon Advertising en de inzet van ad tech. Het vraagt actuele kennis en inzichten om daarin de juiste beslissingen te nemen. Neem Tiktok, dat binnen enkele jaren zorgde voor een herdefinitie van de videomarkt voor jongeren. Veel adverteerders volgden het advies van hun mediabureau om Tiktok op te nemen in hun mediaplan. Een recent onderzoek van Augustine Fou, een vooraanstaand Adfraud-specialist, rapporteerde onlangs dat 100% van het Tiktok- verkeer dat op de websites van adverteerders komt, botverkeer is! Een waarschuwing aan adverteerders om niet achter elke hype aan te lopen die je mediabureau voorstelt. Maar vooral een signaal dat je als adverteerder de kennis in huis moet halen om er zelf een inhoudelijk oordeel over te kunnen vellen.

Tegenwicht geven aan mediabureaus belangrijk

Mediabureaus creëren het beeld dat ze transparant zijn en adverteerders kunnen ontzorgen op het gebied van media. Dat is vaak ook zo. Maar juist in combinatie met seniore mensen van of namens de adverteerder, worden de beste mediaresultaten geboekt. Adverteerders moeten de knowhow hebben om zowel de briefing als de beoordeling van de voorstellen, campagne monitoring en evaluaties van hun mediabureau te kunnen doorgronden en beoordelen. Dat inspireert het mediabureau tot alternatieve invullingen en betere prestaties.

Focus op media

Contacten met mediabureaus worden vaak door marketeers onderhouden. Maar hun brede scope aan verantwoordelijkheden én de groeiende complexiteit van het medialandschap, maakt een professionele aansturing vrijwel onmogelijk. Ook een incidentele training vormt geen duurzame oplossing. Het beheren en beheersen van het mediabudget vraagt mensen die 24/7 het medialandschap volgen, met alle ontwikkelingen en innovaties in media, data en technologie. Het vraagt om de focus van een mediamanager.

Kies voor een mediamanager

Een mediamanager stuurt op basis van geformuleerde resultaten (ROI) het mediabureau aan om tot de meest optimale mediastrategie te komen. Dat vraagt om een nauwe samenwerking en gelijkwaardigheid, om het mediabureau te kunnen beoordelen en uit te dagen. Ook werkt de mediamanager nauw samen met externe leveranciers en uitgevers en maakt hij/zij gebruik van het arsenaal aan externe onderzoeks-, meet- en auditpartners. Het is een complexe en veelzijdige functie die het rendement op elke media-euro sterk kan verbeteren. Wat dat in termen van omzet kan betekenen, zal vaak in schril contrast staan met de extra kosten van een vaste of ingehuurde mediamanager.

Mediamanager vinden?

Elke marketingafdeling worstelt met het budget voor de headcount en sowieso om daarmee de juiste mensen te vinden. Een parttime mediamanager kan soms ook een oplossing zijn. fma heeft een pool van ervaren mediamanagers, die zowel fulltime als parttime inzetbaar zijn. Interesse? Contact ons gerust.